GraphQL

GraphQL és un llenguatge de consulta de dades de codi obert que es fa servir per consultar i manipular dades que provenen d'APIs. Va ser creat per Facebook per solucionar problemes específics que van sorgir en treballar amb APIs RESTful tradicionals. A diferència de les APIs RESTful, GraphQL permet als desenvolupadors recuperar només les dades que necessiten, cosa que redueix la quantitat de sol·licituds de xarxa necessàries per recuperar informació de múltiples recursos. Això ho fa especialment útil per a aplicacions mòbils i aplicacions d'una sola pàgina que requereixen temps de resposta ràpids.

GraphQL també proporciona una capa d'abstracció entre l'aplicació i el backend, cosa que permet als desenvolupadors treballar de manera més eficient i amb menys dependències. Els desenvolupadors poden utilitzar GraphQL per definir esquemes de dades personalitzades que s'adapten a les vostres necessitats específiques i que faciliten la consulta de dades en una sola trucada. A més, GraphQL és compatible amb una àmplia varietat de llenguatges de programació, cosa que ho fa fàcilment integrable en qualsevol projecte existent.

En resum, GraphQL és un llenguatge de consulta de dades altament eficient i personalitzable que permet als desenvolupadors treballar de manera més eficient i recuperar només la informació necessària per a les aplicacions. Si cerques una solució per a les teves necessitats de consulta de dades en aplicacions modernes, GraphQL pot ser l'eina ideal per al teu projecte.

T'agrada el que veus?

Contacta'ns ↗

Apunta't a la nostre newsletter

Dallonses es una empresa
germana de
Vasava ↗