MySQL

MySQL és un llenguatge de codi obert de bases de dades relacionals. Les bases de dades relacionals organitzen la informació de tal manera que els continguts d'un tipus poden estar relacionats entre ells.

T'agrada el que veus?

Contacta'ns ↗

Apunta't a la nostre newsletter

Dallonses es una empresa
germana de
Vasava ↗