PHP

El PHP (Hypertext Preprocessor) és un dels llenguatges de scripting més utilitzats. Està especialment pensat per al desenvolupament web. Es diferencia del JavaScript en el fet que el codi s'executa en el servidor i genera l'HTML que després s'envia a client.

T'agrada el que veus?

Contacta'ns ↗

Apunta't a la nostre newsletter

Dallonses es una empresa
germana de
Vasava ↗