Butterfly Migration

Butterfly Migration és una aplicació mòbil que desenvolupa un grup de treball del Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) per als amants de les papallones; però no per a la gent a qui li agraden els seus colors o el seu vol, sinó per als apassionats d'aquests insectes de tot el món que els admiren des d'un enfocament entomològic: monitoren les papallones, les observen, les analitzen i anoten les seves observacions i les circumstàncies en què es produeixen.

Butterfly Migration és l'eina que els permet registrar tota aquesta informació. Els científics del CSIC van contactar amb Dallonses per actualitzar la seva imatge i per fer que resultés més àgil i funcional per als seus usuaris.

Crear una aplicació exhaustiva, científica i simple a parts iguals.

El repte consistia a crear una app compatible amb la immediatesa i la rigorositat que implica el treball de camp dels seus usuaris, que facilités el registre d'informació, fos capaç de nodrir de forma senzilla una base de dades immensa i, a la vegada, fos fàcil d'utilitzar i atractiva per als usuaris .

Vam crear un sistema de ludificació perquè l'aplicació resultés tan agradable als usuaris com l'observació d'una papallona. Aquest sistema els permet ser ous, larves, capolls o papallones, d'acord amb un rang de punts basat en la freqüència d'ús de l'aplicació, i formar part d'un rànquing mundial de «butterflies lovers».

L'aplicació és capaç de geolocalitzar de forma automàtica totes les observacions que es registrin recorrent al sistema GPS del telèfon.

Vam decidir simplificar els formularis d'introducció de dades perquè comptessin amb més camps i amb la possibilitat de registrar més informació (textos i imatges), sense que tot això compliqués l'ús de l'aplicació. En paral·lel, vam desenvolupar un gestor de continguts que permetés extreure de l'aplicació totes les dades i contribucions dels usuaris per a després poder fer-ne l'anàlisi científica.

Totes aquestes modificacions van culminar amb un redisseny del logotip de l'app, del qual va encarregar-se Vasava, la nostra agència creativa.

El nostre treball va fer que ciència i simplicitat es donessin la mà.

Projectes relacionats

Si prefereixes els exemples abans que la xerrameca, la pràctica a la teoria, aquí pots comprovar què fem a Dallonses a partir de diversos dels nostres projectes.

T'agrada el que veus?

Contacta'ns ↗

Apunta't a la nostre newsletter

Dallonses es una empresa
germana de
Vasava ↗